Loading Calculator...

Privacybeleid

 

  1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Berekenjebelasting.nl, u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de verschillende websites (zoals berekenjebelasting.nl, vnfbelastingen.nl, laatgeengeldliggen.nl,vnba.nl) en Apps van Berekenjebelasting.nl (hierna: ‘Berekenjebelasting.nl Applicatie’). De Berekenjebelasting.nl Applicatie richt zich onder meer op het berekenen van de inkomstenbelasting.

Berekenjebelasting.nl is gevestigd te Amsterdam op het Jacob Marisplein 23hs en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59918500(hierna: ‘Berekenjebelasting.nl’)

Door gebruik te maken van de Berekenjebelasting.nl Applicatie (bijvoorbeeld door een account aan te maken) stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Berekenjebelasting.nl vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens is Berekenjebelasting.nl de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

  1. Soort persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten in Berekenjebelasting.nl Applicatie moet u een persoonlijk account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een e-mail adres en een geboortedatum verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen: uw naam, adres.

Doeleinden van het gebruik

Berekenjebelasting.nl gebruikt de (persoons)gegevens uit uw Berekenjebelasting.nl account voor de volgende doeleinden:

a) Beveiliging van uw account

Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.

b) Diensten in de Berekenjebelasting.nl Applicatie

De (persoons)gegevens uit uw Berekenjebelasting.nl account kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via de Berekenjebelasting.nl Applicatie, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:

c) Email marketing

Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Berekenjebelasting.nl uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief of nieuwsflits met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Berekenjebelasting.nl. Deze nieuwsbrief of nieuwsflits kan eveneens uitingen van de bij Berekenjebelasting.nl aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor administratie, boekhouding en belastingadvies.

d) Klantcontact

De gegevens uit uw account kunnen tevens door Berekenjebelasting.nl worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.

e) Facturering

Wanneer u een abonnement afsluit heeft Berekenjebelasting.nl de volgende gegevens nodig voor facturering: naam en adres.

  1. Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Berekenjebelasting.nl Applicatie wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Daarnaast wordt uw gebruik van de Berekenjebelasting.nl Applicatie (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen.

Doeleinden van het gebruik

Berekenjebelasting.nl gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Onderzoek van gebruik van de Berekenjebelasting.nl Applicatie

Berekenjebelasting.nl gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van de Berekenjebelasting.nl Applicatie voor anoniem en statistisch onderzoek. Doel hiervan is de Berekenjebelasting.nl Applicatie, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren. Bovendien kunnen met deze gegevens gerichter advertenties in de Berekenjebelasting.nl Applicatie getoond worden. Berekenjebelasting.nl gebruikt alleen anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

b) Beveiliging van de Berekenjebelasting.nl Applicatie

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van de Berekenjebelasting.nl Applicatie te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van de Berekenjebelasting.nl Applicatie als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

  1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Berekenjebelasting.nl gebruik maken van andere dienstverleners. Delen met externe partners en klanten: We werken samen met externe bedrijven die ons helpen onze services aan te bieden en te verbeteren, of die advertenties of gerelateerde producten gebruiken. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken.

  1. Beveiligingsmaatregelen

Berekenjebelasting.nl neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Berekenjebelasting.nl doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Berekenjebelasting.nl. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

  1. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de Berekenjebelasting.nl Applicatie en niet op andere websites waarvoor in de Berekenjebelasting.nl Applicatie een link wordt getoond. Als u via een hyperlink in een Berekenjebelasting.nl Applicatie terecht komt op de website van een ander, zoals een administratiekantoor, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Berekenjebelasting.nl adviseert u het privacybeleid van deze websites van derden goed door te nemen.

  1. Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via uw eigen account. Daarnaast kunt u contact opnemen met vragen@berekenjebelasting.nl om uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op de Berekenjebelasting.nl Applicatie kosteloos in te zien. U kunt Berekenjebelasting.nl te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Berekenjebelasting.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

  1. Overgang van overneming

Bij een verdere groei en ontwikkeling van Berekenjebelasting.nl kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Berekenjebelasting.nl u hierover tijdig via de Berekenjebelasting.nl Applicatie informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Berekenjebelasting.nl richten.

  1. Wijzigingen

Berekenjebelasting.nl behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via de Berekenjebelasting.nl Applicatie of per e-mail bekend worden gemaakt. Berekenjebelasting.nl adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Berekenjebelasting.nl richten.

Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Berekenjebelasting.nl op te nemen.

Berekenjebelasting.nl
Jacob Marisplein 23hs
1058 JC Amsterdam

Postadres:
Postbus 59723
1040 LE Amsterdam

vragen@berekenjebelasting.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 23 november 2016.

Wat onze gebruikers zeggen