Startersaftrek deel II

We vertelden je al eerder over de startersaftrek (zie: http://ht.ly/6WqE309f7a5). Maar daar stopt de pret nog niet met deze ontzettend leuke aftrekpost.

De startersaftrek kan namelijk je belastbare winst negatief maken. Dat klinkt erger dan het is. OK, hoe zit dat dan?

Uit je boekhouding rolt je winst of verlies. Als je recht hebt op de startersaftrek mag je deze samen met de zelfstandigenaftrek van je winst of verlies aftrekken.

Een rekenvoorbeeld:
In 2016 heb je EUR 5.500,- winst gemaakt.
Hier breng je totaal EUR 9.403,- (7.280 + 2.123) op in mindering.
Je belastbare winst komt dan uit op EUR 3.903,- negatief.
(de MKB winstvrijstelling laten we even buiten beschouwing)

Dus je bedrijf heeft winst gemaakt, maar in je aangifte wordt dit op papier negatief. En over een bedrag lager dan EUR 0,- hoef je natuurlijk geen belasting te betalen. Mooier kan dus eigenlijk niet.

Maar het negatieve bedrag van EUR 3.903,- werkt nog verder door in je aangifte. Als je in 2016 bijvoorbeeld nog ergens in dienst was wordt het verrekend met de daar ingehouden loonheffing. Dus misschien krijg je daar nog wat terug.

Valt er binnen 2016 niets te verrekenen? Dan wordt er gekeken naar achterliggende jaren. Zo kan het gebeuren dat je zomaar over 2015 of 2014 met terugwerkende kracht geld terug krijgt. En dat is een hele prettige bijkomstigheid als je in je eerste jaar een bescheiden winst hebt gemaakt. Want die belastingteruggave is onbelast. Je hoeft dat dus niet op te tellen bij de winst.

Wat willen we hiermee zeggen? Nou dat de ‘papieren’ uitkomst van je aangifte anders is dan je misschien verwacht. En dat een negatief resultaat toch nog positief kan uitpakken. Op onze website kan je precies uitrekenen hoe dit uitpakt voor jouw situatie.

We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met de startersaftrek en andere belastingzaken.

Met vriendelijke groet,
het team van BerekenJeBelasting.nl